Czy można poprawić błąd w bilecie?
Redaktor: DF   
28.02.2008.
Wszystkie linie lotnicze dopuszczają istnienie do trzech błędów literowych w imionach i nazwiskach pasażerów. Dokonanie jakichkolwiek poprawek w bilecie lotniczym (zmiana imienia, nazwiska pasażera lub miejsca wylotu czy przylotu) wiąże się nieodłącznie z rozpoczęciem procedury zwrotu biletu lotniczego (o ile zezwala na to zastosowana w bilecie taryfa). W takim przypadku zostaną Państwo obciążeni wszelkimi kosztami związanymi z anulacją biletu.
Zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnianie kwestionariusza osobowego, gdyż niejednokrotnie taryfa zastosowana w bilecie lotniczym uniemożliwia jego zwrot bez zastosowania jakichkolwiek potrąceń czy kar.
Zmieniony ( 10.04.2008. )
 
Advertisement